Psycholog w UK – kiedy może pomóc?

Psychoterapia UK - lecz się z wykwalifikowanym specjalistą!

Po wejściu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej oraz otwarciu obcych rynków zatrudnienia na naszych obywateli, Polacy chętnie poczęli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Aktualnie z uwagi na Brexit fala emigracji praktycznie zanikła, lecz nadal nie brakuje chętnych do zatrudnienia się lub rozpoczęcia studiów właśnie w UK. Niestety wyjazd do Wielkiej Brytanii może generować szereg kłopotów, z którymi ciężko jest się uporać samodzielnie bardzo.

Polski psycholog w UK – kiedy można się do niego udać?

Pobyt na emigracji i związane z tym odseparowanie od rodziny, jak również zatrudnienie w obcym kraju, mogą generować mnóstwo komplikacji, którym bardzo ciężko jest sprostać. Rozłąka z rodziną nierzadko powoduje bardzo dużą sytuację stresową. Do tego w wielu przypadkach dochodzą również trudności z integracją ze współpracownikami lub w ogóle z otrzymaniem etatu. Bariera językowa, która do tej pory jest na porządku dziennym, sprawia, iż w krótkim czasie dochodzi do odcięcia się od kolegów , z którymi się pracuje. A stąd już tylko niewielki krok do istotnych wahań nastroju czy zwiększenia liczby odruchów agresywnych. Odruchy te wyjątkowo trudno jest poskromić bez pomocy psychologicznej. Dlatego nie wolno obawiać się korzystania ze wsparcia profesjonalisty. Wizyta u psychologa okazuje się być najlepszym wyjściem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak przebiega taka wizyta?

Rozmowy ze specjalistą przeprowadzane są w bezpiecznej atmosferze oraz dyskretnej. Nie należy obawiać się, że informacje , które zostały przekazane podczas rozmowy zostaną powierzone kolejnej osobie. Na psychologu ciąży wszak obowiązek zachowania tajemnicy , z której zwolnić może tylko sąd. Psycholog jest osobą, przed którą nie trzeba ukrywać swoich problemów i niedoskonałości – jego rolą jest wsparcie w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten uczy, jak radzić sobie ze stresem, a także pomaga nazywać sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to najlepszy wybór. Konsultacja odbywa się w języku polskim, co sprawia, że odbywa się sprawniej i swobodnie. Osoba przychodząca z problemem nie musi bowiem martwić się tym, czy będzie zrozumiana oraz czy sama dobrze pojmie to, co mówi jej psycholog.

Dane adresowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339