Co to jest metoda kasowa?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku fiskus nie zważa na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie należności za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest problem z codziennym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy stu i więcej fakturach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu i zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]