Czym jest faktura proforma?

Po więcej informacji o tym, jak wygląda faktura proforma kliknij tu.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale również i gros osób realizujących zakupy online, spotkał się choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, toteż często można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Wypada jednak zatrzymać ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi ani kupna artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Faktura proforma musi być wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada te same dane co faktura VAT, m.in.:

  • dane stron,
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • wskazanie prognozowanego terminu doręczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy kontrahent przeleje już przedpłatę czy też uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.