Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Nie szukaj już więcej! W tym miejscu znajdziesz generator not księgowych.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia czy krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz online

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]