Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Chcesz nabyć kontenery KP? Zobacz tu

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]