Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, znajdziesz na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]