Adwokat w Krakowie – sprawy z zakresu prawa imigracyjnego

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku po rozwodzie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, redukcję lub podniesienie kwoty alimentów,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, a także wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi, przygotowywanie i sprawdzenie kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, reprezentacja w negocjacjach transferowych i kontraktowych.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczący obszar stanowi prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po złożonych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także doradztwa prawnego w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, przywrócenia oraz nadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei właścicielom polskich firm pragnącym przyjąć do pracy obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą bieżącą obsługą prawną w tym obszarze.

Dane adresowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08